Polityka prywatności
§1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest VICONTI Michał Hausner z siedzibą w Bieszkowice, ul. Polna 9, 84-200, NIP: 9570874137, REGON: 221856299 zwany VICONTI. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin "Użytkownik" zastąpiony został określeniem "Ty", "Administrator" – "My". Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane przez Ciebie w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.§2. Źródła prawne

Dane przetwarzamy zgodnie z:

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§3. Administracja Danych

 1. Sprzedający jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli złożyłeś zamówienie na stronie naszego sklepu internetowego, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, numer NIP.
 2. Sprzedający jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego złożenia i realizacji zamówienia,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Sprzedającego jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@viconti.pl.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Sprzedający ma prawo udostępniać dane osobowe Konsumenta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.


§4. Pliki Cookie

Pliki cookie są to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik łaczy się z wybraną stroną www, służące poprawnemu działaniu wspomnianej strony www, personalizacji wyświetlanych na niej treści lub zbieraniu danych statystycznych.

Zasada działania plików cookie sprowadza się do zapisania informacji w pamięci aplikacji użytej do przeglądania zasobów strony www, a następnie, przy kolejnej wizycie, do odczytania tych informacji i przekazania ich stronie www lub elementowi, który pierwotnie je zamieścił.


Na stronach sklepu internetowego VICONTI pliki cookie używane są w następujących celach:

 • do poprawnej obsługi procesu zamawiania produktów
 • do zbierania anonimowych informacji statystycznych dotyczących: ilości, częstotliwości, źródeł, czasu trwania odwiedzin, jak również popularności zamieszczonych na stronie materiałów.

Pliki cookie użyte na stronach sklepu internetowego VICONTI nie zawierają danych identyfikacyjnych, na których podstawie byłoby możliwe ustalenie tożsamości przeglądającego.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie przez strony sklepu internetowego VICONTI należy w tym celu dokonać zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.